An Important Safety Message from Dr. Carol Hansen

 • Ocean View School District Families and Staff,

  This is an important message from Superintendent Carol Hansen.

  We learned this morning that a female student from Spring View Middle School was attacked by a male assailant yesterday as she was walking home from school.  She is safe.  Huntington Beach Police are investigating the incident, which occurred in the vicinity of Edinger and Edwards. 

  The description we received of the male assailant is as follows:

  White Male
  25 yrs of age
  5’7” – 5’8” tall
  150 Lbs.
  Brown wavy hair
  Scruffy facial hair

  If you have any information to report regarding this incident, please call the Huntington Beach Police Department Crime Tip Line at 714-375-5066.

  We encourage you to share with your child the importance of walking home in pairs or groups, safe school routes, being aware of your surroundings at all times, and avoiding cell phone distractions while walking.

  Thank you.

  Carol Hansen, Ed.D.
  Superintendent

Message Translations

 • Spanish

  Familias y personal del Distrito Escolar Ocean View:

  Este es un mensaje importante de la Superintendente Carol Hansen.

  Nos informaron esta mañana que una alumna de la Escuela Secundaria Spring View fue atacada por un agresor de sexo masculino, el día de ayer cuando estaba caminando a casa después de clases.  La estudiante está a salvo. La policía de Huntington Beach está investigando el incidente que ocurrió entre las calles Edinger y Edwards.

  La descripción que recibimos del agresor es la siguiente:

  Hombre blanco
  25 años de edad
  5´7´´ o 5´8´´ de estatura
  150 libras de peso
  Cabello café ondulado
  Barba descuidada

  Si tienen alguna información que reportar referente a este incidente, llamen a la Línea para información sobre delitos del Departamento de Policía de Huntington Beach, al 714-375-5066.

  Les pedimos que les transmitan a sus hijos la importancia de caminar a casa en grupo o en parejas, tomar rutas seguras, estar alertas a lo que pasa a su alrededor en todo momento y evitar distraerse con el teléfono celular mientras caminan.

  Gracias,
  Carol Hansen, Ed.D.
  Superintendente


  Vietnamese

  Gửi đến các gia đình của học khu Ocean View

  Đây là một thông điệp quan trọng từ Tổng Giám Đốc Carol Hansen.

  Chúng tôi nhận được thông tin rằng một nữ học sinh của trường trung học sơ cấp Spring View đã bị một kẻ nam giới tấn công vào ngày hôm qua khi cô ấy đang đi bộ về nhà. Hiện nay cô ấy đã được an toàn. Cảnh sát Huntington Beach đang điều tra vụ việc xảy ra trong vùng lân cận góc đường Edinger và Edwards.

  Dưới đây là thông tin hình dạng của kẻ tấn công mà chúng tôi nhận được:

  Nam da trắng
  25 tuổi
  Cao 5’7” – 5’8”
  Nặng 150 Lbs.
  Tóc lượn sóng màu nâu
  Kiểu tóc xù xì

  Nếu quý vị có biết bất kỳ thông tin về vụ việc này, vui lòng gọi đường dây cảnh sát tội phạm Huntington Beach tại số 714-375-5066.

  Chúng tôi khuyến khích quý vị chia sẻ với con của em tầm quan trọng trong việc đi bộ theo từng cặp hoặc từng nhóm, sử dụng các tuyến đường an toàn của học đường, nhận thức môi trường xung quanh của con em trong mọi lúc, và tránh phiền nhiễu điện thoại di động trong khi đi bộ.

  Trân trọng
  Carol Hansen, Ed.D.
  Tổng Giám Đốc